Σήμανση CE και πιστοποίηση.

CE MARK
Σήμανση CE

Η ALUTRUST φέρει πιστοποίηση κατασκευαστή κουφωμάτων για πόρτες και παράθυρα καθώς επίσης και για τα συστήματα εξωτερικής σκίασης ρολά , αντικουνουπικά συστήματα σήτες.

Η πιστοποίηση κατασκευαστή αφορά την διαδικασία και τον έλεγχο παραγωγής των συστημάτων που παράγουμε καθώς επίσης διασφαλίζει την ποιότητα και την πιστότητα των προϊόντων που παράγουμε. Επίσης διασφαλίζει την συμμόρφωση επί των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σήμανση CE, είναι υποχρεωτική κατά τον νόμο και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάθε κούφωμα. Προϊόντα τα οποία δεν φέρουν τη Σήμανση CE, είναι παράνομα. Είναι απαραίτητο ο κατασκευαστής να διαθέτει και να σας παραχωρεί την σήμανση CE για τα κουφώματα σας, γιατί έτσι βεβαιώνει και εγγυάται ότι το προϊόν πληρεί τις προδιαγραφές του σχεδιαστή όπως απαιτείτε από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Write a comment