Όροι Χρήσης Δικτυακού τόπου

Όροι Χρήσης

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.alutrust.com από τον επισκέπτη / χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της www.alutrust.com ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του www.alutrust.com και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο www.alutrust.com ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.

Εργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο www.alutrust.com έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Ευνόητο είναι, ότι θα αφαιρεθούν εφόσον ζητηθεί από τους δικαιούχους

Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης Διαδικτύου

Το

www.alutrust.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη, από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε. Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από χρήστες/ επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός Προτροπών – Συμβουλών

Κανένα μέρος του παρεχομένου στους χρήστες / επισκέπτες περιεχομένου του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, οδηγία, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη, αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν προσωπικής αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειομένης οιασδήποτε ευθύνης μας.

Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

 

Μεταβατικές Διατάξεις

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Η ALUTRUST & CO στο θεμα της προστασιας προσωπικων δεδομενων

 

Η ALUTRUST & CO σας ευχαριστεί που επισκεφθήκατε την ιστοσελίδα της και για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία και τα προϊόντα της.
Η εταιρεία µας λαµßάνει πολύ σοßαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδοµένων σας. Επιθυµούµε οι επισκέπτες των σελίδων µας στο Internet να αισθάνονται ασφαλείς. Η ασφάλεια των προσωπικών δεδοµένων σας, όπως το όνοµα, η διεύθυνση, ο αριθµός τηλεφώνου ή το ε-mαil, αποτελεί πρωτεύον ζήτηµα, το οποίο λαµßάνουµε υπόψη στο πλαίσιο των επιχειρηµατικών µας διαδικασιών. Δραστηριοποιούµαστε στο Web σε συµµόρφωση µε τους νόµους περί προστασίας και ασφάλειας δεδοµένων. Στη συνέχεια θα µάθετε ποιες πληροφορίες συγκεντρώνουµε και µε ποιο τρόπο τις χρησιµοποιούµε.
Οι σελίδες Web της ALUTRUST & CO μπορεί να περιλαµßάνουν συνδέσεις σε σελίδες Web άλλων εταιρειών, όπου η παρούσα δήλωση προστασίας δεδοµένων δεν εφαρµόζεται.
Προσωπικά δεδοµένα
Χωρίς τη συγκατάθεσή σας, σε καµία περίπτωση δεν συγκεντρώνουµε προσωπικά δεδοµένα µέσω των τοποθεσιών Web µας. Μόνο εσείς αποφασίζετε εάν στο πλαίσιο της εγγραφής χρήστη, της παραγγελίας ή δηµοσκόπησης, θέλετε να γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Γενικώς, χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να απαντήσουµε στις ερωτήσεις σας, για να επεξεργαστούµε την παραγγελία σας ή για να εξασφαλίσουµε την πρόσßασή σας σε συγκεκριµένες πληροφορίες ή προσφορές. Για τη διατήρηση των πελατειακών σχέσεων µπορεί επιπλέον να είναι απαραίτητη η αποθήκευση των προσωπικών δεδοµένων σας, η επεξεργασία και π.χ. η γνωστοποίηση σε επιχειρήσεις του οµίλου TRUST GRC, ώστε να µπορούµε να ικανοποιήσουµε καλύτερα τις επιθυµίες σας ή να ßελτιώσουµε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας. Επίσης µπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση αυτών των δεδοµένων από εµάς (ή από τρίτους κατόπιν εντολής µας), για την ενηµέρωσή σας σχετικά µε προσφορές της ALUTRUST & CO που είναι χρήσιµες για τις επιχειρηµατικές εργασίες σας ή για τη διεξαγωγή δηµοσκοπήσεων µέσω Internet, ώστε να µπορούµε να ανταποκριθούµε καλύτερα στις απαιτήσεις σας.

Είναι αυτονόητο ότι σεßόµαστε την επιθυµία σας να µην θέλετε να διαθέσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα για την υποστήριξη των πελατειακών σχέσεών µας, ιδίως όσον αφορά την άµεση εµπορευµατοποίηση ή την έρευνα αγοράς. Δεν πρόκειται να προßούµε σε πώληση των προσωπικών σας δεδοµένων σε τρίτους ή εµπορευµατοποίηση αυτών µε άλλο τρόπο.
Αυτόµατη συγκέντρωση πληροφοριών που δεν αποτελούν προσωπικά δεδοµένα
Όταν επισκέπτεστε τις τοποθεσίες Web µας, κατά καιρούς συγκεντρώνονται αυτόµατα (εποµένως όχι µέσω της εγγραφής χρήστη) πληροφορίες, που δεν αντιστοιχίζονται σε συγκεκριµένο πρόσωπο (π.χ. πρόγραµµα περιήγησης στο Internet και λειτουργικό σύστηµα που χρησιµοποιεί ο χρήστης, όνοµα τοµέα της τοποθεσίας Web που επισκεφθήκατε, αριθµός επισκέψεων, µέσος χρόνος παραµονής, επισκεψιµότητα σελίδων). Η ALUTRUST & CO χρησιµοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να εξακριßώσει την απήχηση που έχουν οι τοποθεσίες της στο Web και για να ßελτιώσει το περιεχόµενό τους. Όταν επισκέπτεστε µια από τις τοποθεσίες µας στο Web, µπορεί να αποθηκεύονται πληροφορίες υπό µορφή cookie στον υπολογιστή σας, για αυτόµατη αναγνώριση στην επόµενη επίσκεψη. Τα cookie επιτρέπουν, για παράδειγµα, την προσαρµογή µιας τοποθεσίας Web στα ενδιαφέροντά σας ή την αποθήκευση του κωδικού πρόσßασής σας, ώστε να µην χρειάζεται να τον πληκτρολογείτε ξανά κάθε φορά. Εάν δεν επιθυµείτε γενικώς τη χρήση cookie, έχετε τη δυνατότητα να ρυθµίσετε το πρόγραµµα περιήγησης στο Internet µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διαγράφει τα cookie από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να µπλοκάρει όλα τα cookie ή να σας προειδοποιεί πριν την αποθήκευση ενός cookie.
Ασφάλεια
Η ALUTRUST & CO λαµßάνει προληπτικά µέτρα για την προστασία των δεδοµένων σας που διαχειρίζεται η ίδια έναντι ακούσιας ή εκούσιας παραποίησης, απώλειας, καταστροφής ή πρόσßασης µη εξουσιοδοτηµένων προσώπων.
Δικαίωµα ενηµέρωσης
Για θέµατα που αφορούν την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων επικοινωνείστε µε τη:
Διεύθυνση της Εταιρείας στο σύνδεσμο ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

Εάν έχετε ερωτήσεις όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων σας, µπορείτε να απευθυνθείτε στο πληρεξούσιο πρόσωπο προστασίας δεδοµένων που ßρίσκεται ση διάθεσή σας ακόµα και σε περίπτωση αιτήσεων πληροφόρησης, υποßολής προτάσεων ή προσφυγών. Κατόπιν αίτησης, η ALUTRUST & CO σας ενηµερώνει το ταχύτερο δυνατό εγγράφως και ßάσει του ισχύοντος δικαίου, εάν και ποια προσωπικά σας δεδοµένα έχει αποθηκεύσει. Εάν παρά τις προσπάθειές µας για την ορθότητα και ενηµέρωση των δεδοµένων αποθηκευτούν εσφαλµένες πληροφορίες, αναλαµßάνουµε τη διόρθωσή τους κατόπιν σχετικού αιτήµατός σας.