• +30 2121 04 9005 
  • Σαντορίνης 21-23 & Μπενάκη 01,Βάρη
  • info@alutrust.com

Έτος: 2022

Σήμανση CE και πιστοποίηση.

Η ALUTRUST φέρει πιστοποίηση κατασκευαστή κουφωμάτων για πόρτες και παράθυρα καθώς επίσης και για τα συστήματα εξωτερικής σκίασης ρολά , αντικουνουπικά συστήματα σήτες. Η πιστοποίηση κατασκευαστή αφορά την διαδικασία και τον έλεγχο παραγωγής των συστημάτων που παράγουμε καθώς επίσης διασφαλίζει την ποιότητα και την πιστότητα των προϊόντων που παράγουμε. Επίσης διασφαλίζει την συμμόρφωση επί των προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σήμανση CE, είναι υποχρεωτική κατά τον νόμο και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κάθε κούφωμα. Προϊόντα τα οποία δεν…