Πρόγραμμα “Εξοικονομώ- Αυτονομώ”
ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Τι είναι το Πρόγραμμα;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Εγώ μπορώ να ενταχθώ?
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία και τα οποία πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των ορισθέντων κατηγοριών.

Ποιες κατοικίες χρηματοδοτούνται;
Κάθε μονοκατοικία, πολυκατοικία και μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα εξής κριτήρια: Χρησιμοποιείται ως κατοικία, φέρει οικοδομική άδεια, κατατάσσεται σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ποιος είναι ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός;
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης είναι 48.500 € για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α και 76.270 € για αίτηση πολυκατοικίας τύπου Β.

Ποιο είναι το ποσοστό επιδότησης;
Τo ανώτατο ποσοστό επιδότησης μπορεί να διαμορφωθεί στο 85% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης, αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης, σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)