Επαγγελματίες τεχνικοί υψηλού επιπέδου που φέρουν το σήμα Alutrust co κοντά σας.

 

Επιβλέπουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, βρίσκονται κοντά στον πελάτη σε κάθε στάδιο: από την επιλογή μέχρι την εγκατάσταση και τις ενδεχόμενες μελλοντικές ανάγκες.

Για να είναι ανταγωνιστική σήμερα, μια εταιρεία πρέπει να επενδύσει όχι μόνο στην έρευνα, την καινοτομία προϊόντων και διαδικασιών και της εικόνας, αλλά πολλοί από τους πόρους της θα πρέπει να διατεθούν στην παροχή υπηρεσιών.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε , η Τεχνική Υπηρεσία Alutrust service, μια δομή που καθιστά την παροχή τεχνικής υποστήριξης, πυρήνα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας∙ ένα δίκτυο τεχνικών που επιβλέπει με ιδιαίτερα διεισδυτικό και συνεχή τρόπο την δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών στην επικράτεια∙ μια ομάδα επαγγελματιών τεχνικών υψηλού επιπέδου που φέρει το σήμα Alutrust co πιο κοντά στον πελάτη.